ה. מאי 13th, 2021

חוקי עבודה הם חוקים אשר נועדו להסדיר את יחסי העבודה בין עובד למעסיק. חוקי עבודה

נועדו להבטיח לעובדים כי לא יופלו ולא ינוצלו לרעה ע"י המעסיק שלהם ולהיפך. חוקי

העבודה מורכבים מחוקי יסוד וחקיקת מגן וזכויות עובדים אשר מעוגנות בחוזה אישי או

בהסכם קיבוצי אשר נחתם בין ארגון העובדים לבין המעביד או ארגוני מעבידים או בצווי

הרחבה.

מהם חוקי עבודה?

חוקי העבודה הם חוקים אשר קשורים לעבודתנו היום יומית והם נועדו להסדיר את יחסי

מעסיק ועובד. חוקים אלו נועדו על מנת לא להפלות או לנצל עובדים לרעה. חוקים אלו כוללים

בין היתר את חוק פיצויי פיטורים, חוק שעות העבודה והמנוחה, חוק הודעה לעובד,חוק

חופשה שנתית, חוק דמי מחלה ועוד. חוקים אלו נועדו לעשות סדר בכל מה שקשור לתחום

העבודה, כך שבכל בעיה באחד מהחוקים בין אם זה עבירה על אחד החוקים רשאי העובד

לתבוע את מעסיקו. החוקים נקבעו ע"י במשך שנים על מנת להבטיח את זכויותיו של העובד

במיוחד העובד השכיר במהלך עבדותו. ישנם לא מעט מעסיקים אשר מנצלים את סמכותם

ועוברים על חלק מהחוקים.

לשם מה צריך חוקי עבודה?

חוקי עבודה נוצרו על מנת לעשות סדר בכל הקשור בתחום העבודה. אם לא יהיה לנו כללים

בין עובד ומעסיק יוכלו מעסיקים רבים לנצל את העובדים לרעה ואף להפלות אותם. לכן

חשוב שכל עובד יהיה מודע לזכויותיו בתור עובד. במידה שנתקל העובד בעבירה של אחד

החוקים רשאי העובד לתבוע את המעסיק על כך. ישנם לא מעט תביעות של עבירה על חוקי

העבודה שזוכים בהם לא מעט עובדים.

אילו חוקי עבודה קיימים?

חוקי העבודה הקיימים אשר מעוגנים ע"י ההסתדרות הכללית לעובדים, כוללים את החוקים

הבאים: חוק פיצויי פיטורים, חוק שעות העבודה והמנוחה, חוק הודעה לעובד, חוק הלנת

שכר ומועד תשלום שכר עבודה, חוק חופשה שנתית, חוק דמי מחלה, חוק חופשה עבור ימי

אבל, חוק השיוויון הזדמנויות בעבודה, חוק עובדת בהריון, חוק חופשת לידה, חוק שכר

מינימום, חוק הוצאות נסיעות, חוק הודעה מוקדמת, הגשת תלונה כנגד מעסיק וההגנות

לעובד בחוק, חוק דמי חגים, חוק יסוד חופש העיסוק, חוק יסוד כבוד האדם חירותו, דמי

הבראה, הפסקות במהלך העבודה ועוד.

By green